Show simple item record

dc.contributor.authorLojpur, Andjelko S.
dc.contributor.authorAleksic, Ana
dc.contributor.authorVlahovic, Sanja
dc.contributor.authorBach, Mirjana Pejic
dc.contributor.authorPekovic, Sanja
dc.date.accessioned2015-04-17T10:24:38Z
dc.date.available2015-04-17T10:24:38Z
dc.date.issued2015-02
dc.identifier.urihttps://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/14963
dc.language.isoenen
dc.subjectDecision-making characteristicsen
dc.subjectDemographic characteristicsen
dc.subjectInternal organizational characteristicsen
dc.subjectLeadership styleen
dc.subjectMontenegroen
dc.subject.ddc658.4en
dc.subject.classificationjelD81en
dc.subject.classificationjelJ19en
dc.subject.classificationjelM12en
dc.subject.classificationjelM5
dc.subject.classificationjelM54
dc.subject.classificationjelP2
dc.titleExamining Determinants of Leadership Style among Montenegrin Managersen
dc.title.alternativeProučevanje dejavnikovstiLa vodenja med črnogorskimi menedžerjien
dc.typeArticle accepté pour publication ou publié
dc.contributor.editoruniversityotherFaculty of Economics, University of Montenegro, Montenegro;
dc.contributor.editoruniversityotherFaculty of Economics and Business Zagreb, University of Zagreb;Croatie
dc.contributor.editoruniversityotherMinistry of Science, Montenegro;
dc.description.abstractenAs a leader's behavior can have a strong impact on different employee work-related outcomes, various approaches have been put forth in an effort to determine the most effective form of leadership and determinants of individuals' choice of leadership style. This paper analyzed whether one's choice of leadership style is due more to personal or organizational characteristics. We used survey data to investigate the determinants of Leadership style among Montenegrin managers. Our analysis showed that, although demographic characteristics such as gender, age, and education do not influence the choice of leadership style, internal organizational characteristics such as hierarchical level, managerial orientation to tasks/people, and decision-making characteristics such as decision-making style and decision-making environment are positively associated with the choice of democratic leadership style. This contributes to recent research in leadership that shows how some personal characteristics are considered to be less important in developing certain styles and that the choice of style is more dependent and contingent on external influences and situations.en
dc.description.abstractotherlanguageObnašanje vodje ima lahko močan vpliv na različne izide, povezane z delom zaposlenega, zato so bili razviti različni pristopi za najučinkovitejši stil vodenja in dejavnikov za izbiro stila vodenja. Namen prispevka je analizirati, ali na izbiro stila vodenja vplivajo bolj osebni ali bolj organizacijski dejavniki. Pri proučevanju dejavnikov stila vodenja med črnogorskimi menedžerji je analiza podatkov iz raziskave pokazaLa naslednje: demografski podatki, kot so spol, starost in izobrazba, ne vplivajo na izbiro stila vodenja, interne organizacijske značilnosti, kot sta hierarhična raven in menedžerska usmeritev k nalogam/ ljudem, in značilnosti odločanja, kot sta stil odločanja in odločevalsko okolje, pa so pozitivno povezane z izbiro demokratičnega stila vodenja. Ta prispevek k novejšim raziskavam o vodenju káže, da so nekatere osebne značilnosti upoštevane kot manj pomembne pri razvoju določenega stila in da je izbira stila bolj odvisna od zunanjih vplivov in razmer.en
dc.relation.isversionofjnlnameOur Economy
dc.relation.isversionofjnlvol61en
dc.relation.isversionofjnlissue1en
dc.relation.isversionofjnldate2015-02
dc.relation.isversionofjnlpages13-24en
dc.relation.isversionofdoihttp://dx.doi.org/10.1515/ngoe-2015-0002en
dc.relation.isversionofjnlpublisherFaculty of Economics & Business, Mariboren
dc.subject.ddclabelDirection d'entrepriseen
dc.relation.forthcomingnonen
dc.relation.forthcomingprintnonen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record